Používateľ:   neprihlásený
Nákupný košík:   
0 EUR  ( 0 SK )
s DPH  
   Registrácia    Prihlásenie    Ako nakupova    Obchodné podmienky
 
   Popis autodráh Ninco

Ninco vyrába vysoko kvalitné trate a autíèka, ktoré sú distribuované vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Všetky diely a autá sú vyrábané v Barcelone, Španielsko.

Prednosti autodráh Ninco:

Zväèšená šírka dráhy 18 cm èo zaisuje dostatok miesta pre obidve autá na dráhe.

 

Izolovaná vodiaca drážka s håbkou 6,5 mm umožòuje tichý chod bez skratovania, chráni tak motor dráhového modelu.

 

Oba¾ovaný elektrický slot zabraòuje vnikaniu prachu do spojov a tým znižuje elektrické straty na dráhe.

 

Vysokodrsný povrch traových dielov dodáva dráhovým modelom ve¾kú pri¾navos pri vysokých rýchlostiach.

 

Traové diely sú spojené systémom “EASYCLIP“, ktorý zaruèuje rýchle postavenie a rozobratie trate, ale predovšetkým ve¾mi pevné spojenie jednotlivých traových dielov.

   
 
  Home  |  Kontakt  |  Spracovenie osobných údajov  |  Email  |  Používanie cookies  |  Maisto Copyright (c) 2007-2018 PAMA SLOVAKIA spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.