Používateľ:   neprihlásený
Nákupný košík:   
0 EUR  ( 0 SK )
s DPH  
   Registrácia    Prihlásenie    Ako nakupova    Obchodné podmienky
 
   Obchodné podmienky
Podmienky internetového predaja
 • prostredníctvom internetového obchodu môže objednávať osoba vo veku 18 a viac rokov
 • základnou podmienkou akceptovania objednávky je správne vyplnenie formulára objednávky
 • objednávky možno odoslať 24 hodín denne po celý rok. Objednávky odoslané v sobotu, nedeľu a v deň štátneho sviatku budú spracované v nasledujúci pracovný deň
 • PAMA Slovakia s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednania na objednávke zákazníka v dohodnutej cene
 • kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar
 • predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou
 • za deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sa pokladá deň odoslania objednávky, za predpokladu, že objednávka bola aj potvrdená
 • ceny tovaru internetového predaja sú vyjadrené v eurách a zahŕňajú DPH
 • internetový obchod vystaví faktúru s DPH, dodací list a dodá ich zákazníkovi spolu s doručeným tovarom
 • v prípade väčších objednávok si PAMA internetový obchod vyhradzuje právo realizovať ich vo viacerých zásielkach
 • objednávky realizujeme len v rámci Slovenskej Republiky
Dodávateľ

PAMA Slovakia spol. s r. o. so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 11 Banská Bystrica.
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, č.vložky 1833/S.
Dodávateľ je plátcom DPH.

IČO:         31603734
IČ DPH:  SK2020454755
  tel./fax:  048/4143091
e-mail:  pama(at)pamabb.sk
Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká záväzným potvrdením objednávky. Za záväzné sa považuje odoslanie objednávky do systému, pričom odosielateľ dostane e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Dodacia doba

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností realizované v čo najkratšom možnom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie, ktorý predstavuje 2-4 dni pri doručení poštou a 1 deň pri doručení kuriérskou službou.

Dodacie a platobné podmienky:
Tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou, na ktorékoľvek miesto na Slovensku - na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.

Spôsob dodania tovaru Expedičný poplatok
Doručenie Slovenskou poštou 5,40 EUR (163 SK)
Doručenie kuriérskou službou UPS 6,50 EUR (196 SK)

Za objednávku nad 99,58 EUR (3000 SK) neúčtujeme expedičný poplatok.
Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín po odoslaní objednávky do systému zaslaním e-mailu na pama(at)pamabb.sk. Do predmetu správy napíšte STORNO.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená e-mailová adresa a nedostupné telefónne číslo, atď.).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Zákazník má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na e-mailovú adresu pama(at)pamabb.sk alebo nás kontaktovať písomne. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar dostal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspať.

Reklamácia

Zákazník si musí tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade uplatnenia reklamácie platí bežný reklamačný postup. Rozsah a oprávnenosť reklamácie posúdime po zaslaní tovaru doporučene spať na našu adresu. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať o dohodneme spôsob nápravy. Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe je zákazník povinný doručiť reklamačný tovar v originálnom balení a s priloženým dokladom o kúpe.

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby potrebujeme poznať niektoré vaša osobné údaje pre dodanie zakúpeného tovaru a pre prípadný kontakt s vami. PAMA Slovakia s. r. o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu na internetovej adrese www.pamabb.sk tieto údaje chráni a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Postupujeme v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Súčastne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodu kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Pozor:  Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

  040506 home  :::  kontakt  :::  e-mail  :::  používanie cookies Copyright (c) 2007-2018 PAMA SLOVAKIA spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.